EYE SHADOW (9)

Dazzling Palette

$45.00$65.00

Catchy Eyes Mineral Eyeshadow

$45.00$55.00

Yellow Gold Mineral Eyeshadow #026

$13.50$15.00

Frosted Peach Mineral Eyeshadow #043

$13.50$15.00

Champagne Gold Mineral Eyeshadow #018

$13.50$15.00

Lavender Pearl Mineral Eyeshadow #070

$13.50$15.00

Smokey Plum Mineral Eyeshadow #424

$13.50$15.00

Perfectly Pink Mineral Eyeshadow #139

$13.50$15.00

Copper Mineral Eyeshadow #061

$13.50$15.00
BACK TO TOP